bmd-consult.png

BMD Consult


BMD Consult

BMD Consult představuje oblast pro správu kanceláře daňového poradce. K této práci totiž patří jak plánování času, tak také databáze nejrůznější evidence. Vše je potřeba řídit precizně a spolehlivě.

Pan Novák Vám vše shrnul v krátkém videu: https://www.youtube.com/watch?v=kGFI2HqIfCo

Správa kanceláře daňového poradce

Správa kanceláře daňového poradce zahrnuje oblast kmenových dat. Jejich zpracování a samozřejmě také evidenci a zaúčtování výkonů. Abychom si toto téma rozvinuli, jedná se o shrnutí a nakládání s daty od všech klientů. Zahrnuje se zde plánování lidských zdrojů pro daňové poradce. Najít zde můžete výpočty zisků a nákladů a další statistiky.

Hledáte spíše individuální řešení?

Chcete dostávat další informace?