Správa kanceláře daňového poradce


<p>Správa kanceláře - kmenová data</p>
<p>Evidence a zaúčtování výkonů</p>
<p>Plánování lidských zdrojů pro daňové poradce</p>
<p>BMD.COM</p>

Správa kanceláře - kmenová data

Evidence a zaúčtování výkonů

Plánování lidských zdrojů pro daňové poradce

BMD.COM

Správa kanceláře - kmenová data

Správa kmenových dat: správa všech kmenových dat klientů, společníků a ostatních kontaktních osob s libovolným množstvím adres, telefonních čísel, e-mailových adres. Evidence kontaktních osob.

Evidence zaměstnanců podle klientů nebo podle oblasti zodpovědnosti s variabilní definicí této oblasti (zodpovědný za výkazy, zpracovává účetnictví, ...).
Správa institucí (finanční úřady, obce, zdravotní pojišťovny, ...)
Editor sestav s mnoha možnostmi filtrování, třídění a srovnání včetně tisku a exportu všech výstupů.
Uživatelsky definovatelný tisk adres a etiket.
Správa skupin zákazníků a seznamů adresátů pro společné vyhodnocování a pro hromadnou korespondenci.
Aktualizace kmenových dat pro finanční účetnictví a pro interní fakturaci výkonů.
Mnoho možností pro nastavení přístupových práv, pro změny nastavení systému, pro náhled, popř. přístup k choulostivým datům, pro zpracování množství dat (archiv, firmy, datové kategorie), popř. nastavení oprávnění pro okruhy uživatelů u správy lhůt.
U příchozí pošty lze nastavit lhůty (např. lhůty pro odevzdání). Zobrazení lhůt: podle zaměstnanců, podle druhu lhůty (o kterou lhůtu se zde jedná), podle příslušnosti (přidělení zaměstnance nebo zákazníka), možnost prodloužení lhůty.
Správa pošty: Přijatá a odeslaná pošta s automatickým vytvořením termínu u příchozí pošty (pokud je zapotřebí).
Při evidenci pošty zadejte všechny potřebné údaje jako např. klienta, datum, hotovostní výdaje, předmět atd. Výdaje v hotovosti mohou být převzaty do interní evidence výkonů a označeny jako náklad klienta.
Plná integrace s BMDDocs, elektronickým archivem, popř. s Vaším skenovacím pracovištěm. Automatické vytváření lhůt (např. pro daňové rozhodnutí, odvolání).
Automatické předání úkolů a elektronických dokumentů příslušným zaměstnancům. Nástroj hromadného rozesílání informací, který Vám umožní zpracovat stejné poštovní zásilky (hromadná korespondence) jen v několika krocích.
Správa Vašich poznámek v různých pořadačích: soukromé poznámky, veřejné poznámky, vymazané poznámky. 

Evidence a zaúčtování výkonů

Evidence všech dat, které jsou relevantní pro fakturaci: manuální zapisování denních pracovních výkazů nebo převzetí účetních řádků (finanční účetnictví), poplatků z evidence pošty a z digitalní telefonní ústředny.

Individuální ocenění fakturačními sazbami a položkovými cenami dle klienta, činnosti nebo pracovníka.
Automatické sestavení návrhu honoráře podle nejrůznějších výběrových kritérií. Množství užitečných funkcí (přeúčtování, odúčtování, paušály, uzavření/otevření, textové korektury atd.) umožňují flexibilní zpracování honoráře (podkladu pro fakturaci).
Možnost úpravy honorářových faktur a jejich převzetí do vlastního finančního účetnictví, také možnost plateb a bankovního inkasa.
Interní analýzy a statistiky evidence a fakturace výkonů: marže I a marže II, statistika faktur, obratová sestava, nevyfakturované výkony, hodinová statistika atd. 

Plánování lidských zdrojů pro daňové poradce

Informace o dostupných pracovnících; srovnání dostupné/plánované/reálné kapacity.

Roční, měsíční a/nebo týdenní plánování bilance/ostatních projektů.
Plánování a evidence rolí a kompetencí.
Evidence pro pracovníky a pro vedení.
Manuální nebo automatické nastavení plánovacích objektů.
Stanovení termínů, priorit a/nebo dostupnosti pracovníka (s kontrolou kapacit).
Výpočet zisku a nákladů.
Srovnání plánovaných a skutečných hodnot doby trvání, průběžných časů, nákladů, výnosů apod. na pracovníka/na úrověň plánovaných objektů.
Lze ukládat záznamy o výkonech prostřednictvím EVZ/evidence času. 

BMD.COM 

Jedná se o internetovou komunikační platformu pro prohlížení dokumentů, termínů atd.

Informace dostupné v BMD.COM získáte po přihlášení prostřednictvím uživatelského ID a hesla během několika sekund a data, která vidíte, nelze upravovat. Spustit můžete různé BMD sestavy, které jsou používány mezi daňovým poradcem a klientem - od otevřených položek až po srovnání plánovaných a skutečných hodnot. 

Propojením klientů do jedné interní informační sítě pomocí nového komunikačního modulu BMD.COM můžete klientům plně zpřístupnit nové rozměry informovanosti. Díky webovému portálu získá klient přístup k uloženým informačním úrovním, které jsou zpřístupněny pro webový přístup.

Výhodou je to, že uživatel informací, které jsou uloženy a zpřístupněny v kanceláři, se na ně může dotazovat odkudkoli, kde je připojení k internetu.

Například jste podnikatel, který obchoduje v zahraničí a potřebuje naléhavě svou společenskou smlouvu nebo bilanci. Díky komunikační platformě není pro Vás žádný problém dostat se k těmto dokumentům archivovaným v kanceláři daňového poradce, pokud kancelář tuto službu nabízí.

Stejným způsobem můžete požádat také o libovolné aktuální výstupy z účetnictví vedeného Vaším daňovým poradcem. Komunikační platforma BMD.COM je kvazi (zdánlivě) samoobslužná pro klienty, kteří mohou požadovat informace z nejrůznějších oblastí po celý den a odkudkoli.

V BMD.COM existuje také možnost předpřípravy dat pro Finanční účetnictví a Mzdy. Za předpokladu, že je připojen i modul BMD Scan mohou být elektronicky přeneseny též původní doklady. 

Hledáte spíše individuální řešení?

Chcete dostávat další informace?