bmd-account.png

Nákladové účetnictví


<p>Nákladové účetnictví - základní modul (nákladová střediska)</p>
<p>Nákladové účetnictví - rozšíření: Nositel nákladů/multidimenze</p>
<p>Nákladové účetnictví - rozšíření: Kalkulace plánovaných nákladů</p>
<p>Nákladové účetnictví - rozšíření: Kalkulace marginálních nákladů</p>

Nákladové účetnictví - základní modul (nákladová střediska)

Nákladové účetnictví - rozšíření: Nositel nákladů/multidimenze

Nákladové účetnictví - rozšíření: Kalkulace plánovaných nákladů

Nákladové účetnictví - rozšíření: Kalkulace marginálních nákladů

Nákladové účetnictví - základní modul (nákladová střediska)

Program umožňuje:

·          rozdělení účetního případu na více nákladových středisek,
·          možnost členění, nákladové klíče,
·          informace o množství,
·          kontrolu nákladových středisek a také
·          kontrolu správnosti účtování.

Členění je volně definovatelné. K dispozici jsou také kompletní výkazy, různé varianty příplatků a konsolidace nákladových účtu a výpočet vzorců. 

Nákladové účetnictví - rozšíření: Nositel nákladů/multidimenze 

U jinak stejných atributů výkonů lze dodatečně účtovat na 4 další typy nákladů (nositelé nákladů, oddělení, dimenze, obory). Různá kmenová data ze systému (ze skladového hospodářství, z evidence výkonů apod.) jako jsou např. zákazníci, pracovníci, projekty a položky mohou být zobrazena v jednom nákladovém účetnictví. 

Nákladové účetnictví - rozšíření: Kalkulace plánovaných nákladů 

V modulu nákladového účetnictví - kalkulace plánovaných nákladů zobrazíte libovolný počet modelů plánu dle různých scénářů. Pro srovnání skutečných a plánovaných hodnot můžete zaevidovat plánované hodnoty a plánovaná množství pro všech 5 nákladových typů. Srovnání s těmito plánovanými hodnotami lze také vytisknout. 

Nákladové účetnictví - rozšíření: Kalkulace marginálních nákladů 

Vyhodnocujte úplné a marginální náklady. Je to možné díky kalkulaci množství a výkonů na nákladová střediska s automatickým vyhodnocením fixních a variabilních nákladů. 

Hledáte spíše individuální řešení?

Chcete dostávat další informace?