Správa kanceláře daňového poradce


<p>Správa kanceláře - kmenová data</p>
<p>Evidence a zaúčtování výkonů</p>
<p>Plánování lidských zdrojů pro daňové poradce</p>
<p>BMD.COM</p>

Správa kanceláře - kmenová data

Evidence a zaúčtování výkonů

Plánování lidských zdrojů pro daňové poradce

BMD.COM

Správa kanceláře - kmenová data

Správa kmenových dat: správa všech kmenových dat klientů, společníků a ostatních kontaktních osob s libovolným množstvím adres, telefonních čísel, e-mailových adres. Evidence kontaktních osob.

Evidence zaměstnanců podle klientů nebo podle oblasti zodpovědnosti s variabilní definicí této oblasti (zodpovědný za výkazy, zpracovává účetnictví, ...).
Správa institucí (finanční úřady, obce, zdravotní pojišťovny, ...)
Editor sestav s mnoha možnostmi filtrování, třídění a srovnání včetně tisku a exportu všech výstupů.
Uživatelsky definovatelný tisk adres a etiket.
Správa skupin zákazníků a seznamů adresátů pro společné vyhodnocování a pro hromadnou korespondenci.
Aktualizace kmenových dat pro finanční účetnictví a pro interní fakturaci výkonů.
Mnoho možností pro nastavení přístupových práv, pro změny nastavení systému, pro náhled, popř. přístup k choulostivým datům, pro zpracování množství dat (archiv, firmy, datové kategorie), popř. nastavení oprávnění pro okruhy uživatelů u správy lhůt.
U příchozí pošty lze nastavit lhůty (např. lhůty pro odevzdání). Zobrazení lhůt: podle zaměstnanců, podle druhu lhůty (o kterou lhůtu se zde jedná), podle příslušnosti (přidělení zaměstnance nebo zákazníka), možnost prodloužení lhůty.
Správa pošty: Přijatá a odeslaná pošta s automatickým vytvořením termínu u příchozí pošty (pokud je zapotřebí).
Při evidenci pošty zadejte všechny potřebné údaje jako např. klienta, datum, hotovostní výdaje, předmět atd. Výdaje v hotovosti mohou být převzaty do interní evidence výkonů a označeny jako náklad klienta.
Plná integrace s BMDDocs, elektronickým archivem, popř. s Vaším skenovacím pracovištěm. Automatické vytváření lhůt (např. pro daňové rozhodnutí, odvolání).
Automatické předání úkolů a elektronických dokumentů příslušným zaměstnancům. Nástroj hromadného rozesílání informací, který Vám umožní zpracovat stejné poštovní zásilky (hromadná korespondence) jen v několika krocích.
Správa Vašich poznámek v různých pořadačích: soukromé poznámky, veřejné poznámky, vymazané poznámky. 

Evidence a zaúčtování výkonů

Evidence všech dat, které jsou relevantní pro fakturaci: manuální zapisování denních pracovních výkazů nebo převzetí účetních řádků (finanční účetnictví), poplatků z evidence pošty a z digitalní telefonní ústředny.

Individuální ocenění fakturačními sazbami a položkovými cenami dle klienta, činnosti nebo pracovníka.
Automatické sestavení návrhu honoráře podle nejrůznějších výběrových kritérií. Množství užitečných funkcí (přeúčtování, odúčtování, paušály, uzavření/otevření, textové korektury atd.) umožňují flexibilní zpracování honoráře (podkladu pro fakturaci).
Možnost úpravy honorářových faktur a jejich převzetí do vlastního finančního účetnictví, také možnost plateb a bankovního inkasa.
Interní analýzy a statistiky evidence a fakturace výkonů: marže I a marže II, statistika faktur, obratová sestava, nevyfakturované výkony, hodinová statistika atd. 

Plánování lidských zdrojů pro daňové poradce

Informace o dostupných pracovnících; srovnání dostupné/plánované/reálné kapacity.

Roční, měsíční a/nebo týdenní plánování bilance/ostatních projektů.
Plánování a evidence rolí a kompetencí.
Evidence pro pracovníky a pro vedení.
Manuální nebo automatické nastavení plánovacích objektů.
Stanovení termínů, priorit a/nebo dostupnosti pracovníka (s kontrolou kapacit).
Výpočet zisku a nákladů.
Srovnání plánovaných a skutečných hodnot doby trvání, průběžných časů, nákladů, výnosů apod. na pracovníka/na úrověň plánovaných objektů.
Lze ukládat záznamy o výkonech prostřednictvím EVZ/evidence času. 

BMD.COM 

Jedná se o internetovou komunikační platformu pro prohlížení dokumentů, termínů atd.

Informace dostupné v BMD.COM získáte po přihlášení prostřednictvím uživatelského ID a hesla během několika sekund a data, která vidíte, nelze upravovat. Spustit můžete různé BMD sestavy, které jsou používány mezi daňovým poradcem a klientem - od otevřených položek až po srovnání plánovaných a skutečných hodnot. 

Propojením klientů do jedné interní informační sítě pomocí nového komunikačního modulu BMD.COM můžete klientům plně zpřístupnit nové rozměry informovanosti. Díky webovému portálu získá klient přístup k uloženým informačním úrovním, které jsou zpřístupněny pro webový přístup.

Výhodou je to, že uživatel informací, které jsou uloženy a zpřístupněny v kanceláři, se na ně může dotazovat odkudkoli, kde je připojení k internetu.

Například jste podnikatel, který obchoduje v zahraničí a potřebuje naléhavě svou společenskou smlouvu nebo bilanci. Díky komunikační platformě není pro Vás žádný problém dostat se k těmto dokumentům archivovaným v kanceláři daňového poradce, pokud kancelář tuto službu nabízí.

Stejným způsobem můžete požádat také o libovolné aktuální výstupy z účetnictví vedeného Vaším daňovým poradcem. Komunikační platforma BMD.COM je kvazi (zdánlivě) samoobslužná pro klienty, kteří mohou požadovat informace z nejrůznějších oblastí po celý den a odkudkoli.

V BMD.COM existuje také možnost předpřípravy dat pro Finanční účetnictví a Mzdy. Za předpokladu, že je připojen i modul BMD Scan mohou být elektronicky přeneseny též původní doklady. 

Hledáte spíše individuální řešení?

Chcete dostávat další informace?

¤ ×
¤ ×

Errors

PHP Deprecated: ini_set(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/web/virtuals/4874/virtual/www/_nette/libs/Nette/Environment/Configurator.php:176
PHP Deprecated: ini_set(): Use of mbstring.internal_encoding is deprecated in /data/web/virtuals/4874/virtual/www/_nette/libs/Nette/Environment/Configurator.php:176
PHP Notice: Undefined property: stdClass::$idMenu in /data/web/virtuals/4874/virtual/www/_nette/app/presenters/Peebo.php:546
PHP Notice: Undefined property: stdClass::$idMenu in /data/web/virtuals/4874/virtual/www/_nette/app/presenters/Peebo.php:547
PHP Notice: Undefined offset: 64 in /data/web/virtuals/4874/virtual/www/_nette/app/temp/c-Nette.Template/_templates.Web....include.footer.phtml-c7a03fa294581daeb1d0508762d2697c.php:174
PHP Notice: Trying to get property of non-object in /data/web/virtuals/4874/virtual/www/_nette/app/temp/c-Nette.Template/_templates.Web....include.footer.phtml-c7a03fa294581daeb1d0508762d2697c.php:174
PHP Notice: Undefined offset: 46 in /data/web/virtuals/4874/virtual/www/_nette/app/temp/c-Nette.Template/_templates.Web....include.footer.phtml-c7a03fa294581daeb1d0508762d2697c.php:176
PHP Notice: Trying to get property of non-object in /data/web/virtuals/4874/virtual/www/_nette/app/temp/c-Nette.Template/_templates.Web....include.footer.phtml-c7a03fa294581daeb1d0508762d2697c.php:176
¤ ×

Dumped variables

Template …/templates/Web/../include/produkt.phtml

$reference
object(DibiRow) (13) {
  "id" => string(2) "14"
  "nazev" => string(38) "Správa kanceláře daňového poradce"
  "anotace" => string(161) "<p>Správa kanceláře - kmenová data</p>
<p>Evidence a zaúčtování výkonů</p>
<p>Plánování lidských zdrojů pro daňové poradce</p>
<p> ... "
  "popis" => string(6756) "<h2 style="text-align: justify;">Správa kanceláře - kmenová data</h2>
<p style="text-align: justify;"><span>Správa kmenových dat: správa všec ... "
  "lang" => string(2) "cs"
  "pridano" => string(10) "2016-01-06"
  "kategorie" => string(2) "59"
  "tagy" => NULL
  "url" => string(40) "/web-data/files/prospekty/consult-cz.pdf"
  "description" => string(0) ""
  "webalized" => string(33) "sprava-kancelare-danoveho-poradce"
  "video" => string(1) "1"
  "prospekt" => NULL
}
¤ ×

0×TODO (in 0 files)

File Line Todo
¤ ×

Peebo CMS

verze 4.0.6
prostor 222 / 500 MB
úroveň menu 2
více stránek Ne
volba zobrazení Ne
Typy menu
Menu Ano
Skrytá stránka Ano
Submenu Ano
Typ galerie
slider Ne
adgallery Ne
loopedSlider Ne
s3Slider Ne
Jazykové mutace webu
cs Čeština
de Němčina
en Angličtina
Nástroje
Smazat temp provést
Reinstalovat CMS provést
Upravit config.ini provést
Upravit db.ini provést
Instalace CMS provést
¤ ×

Queries: 21, time: 7,549 ms

TimeSQL StatementRowsConnection
0,160
explain ►
SELECT * 
FROM `redirects`
#row id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
0 1 SIMPLE redirects ALL 100
models/Redirects.php:26
100mysql/0
0,072
explain ►
SELECT * 
FROM `admin_menu` 
WHERE `link`='bmd-consult-poradci' AND `lang`='cs'
#row id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
0 1 SIMPLE admin_menu ALL 76 Using where
models/Web.php:40
1mysql/0
0,262
explain ►
SELECT id, sub, link, uvod,url 
FROM `admin_menu` 
ORDER BY id,razeni DESC
#row id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
0 1 SIMPLE admin_menu ALL 76 Using filesort
models/Web.php:132
76mysql/0
0,206
explain ►
SELECT * 
FROM `admin_menu` 
WHERE `link`='bmd-consult-poradci' AND `lang`='cs'
#row id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
0 1 SIMPLE admin_menu ALL 76 Using where
models/Web.php:11
1mysql/0
0,236
explain ►
SELECT * 
FROM `admin_stranky` 
WHERE `propojeni`=59 
ORDER BY `razeni` ASC
#row id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
0 1 SIMPLE admin_stranky ALL 75 Using where; Using filesort
models/Web.php:16
1mysql/0
0,159
explain ►
SELECT * 
FROM `system_reference` 
WHERE `id`=14
#row id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
0 1 SIMPLE system_reference const PRIMARY PRIMARY 4 const 1
models/Produkty.php:24
1mysql/0
0,099
explain ►
SELECT * 
FROM `system_reference_obrazky` 
WHERE `produkt`=14
#row id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
0 1 SIMPLE system_reference_obrazky ALL 84 Using where
models/Produkty.php:155
1mysql/0
0,561
explain ►
SELECT `system_reference`.*,`system_reference_obrazky`.`obrazek` as obrazek 
FROM `system_reference`
LEFT JOIN (
SELECT * 
FROM `system_reference_obrazky` 
WHERE `system_reference_obrazky`.`razeni` < 1 AND `system_reference_obrazky`.`hlavni` = 0
 ) `system_reference_obrazky` ON `system_reference`.`id` = `system_reference_obrazky`.`produkt`
WHERE `system_reference`.`lang`='cs' AND `system_reference`.`kategorie`='59' AND
`system_reference`.`id` <> 14 
GROUP By `system_reference`.`id` 
ORDER BY RAND() DESC 
LIMIT 8
#row id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
0 1 SIMPLE system_reference ALL PRIMARY 84 Using where; Using temporary; Using filesort
1 1 SIMPLE system_reference_obrazky ALL 84 Using where; Using join buffer (flat, BNL join)
models/Produkty.php:99
0mysql/0
0,162
explain ►
SELECT * 
FROM `admin_bloky` 
WHERE `automaticke_nacteni`=1 AND `lang`='cs'
#row id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
0 1 SIMPLE admin_bloky ALL 55 Using where
models/Web.php:97
19mysql/0
0,318
explain ►
SELECT * 
FROM `admin_novinky` 
WHERE `lang`='cs' 
ORDER BY `pridano` DESC
#row id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
0 1 SIMPLE admin_novinky ALL 49 Using where; Using filesort
models/Web.php:102
45mysql/0
0,100
explain ►
SELECT *
FROM (
SELECT * 
FROM `admin_akce` 
WHERE `lang`='cs' 
ORDER BY `datum` ASC) t
#row id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
0 1 SIMPLE admin_akce ALL 6 Using where
presenters/Peebo.php:498
6mysql/0
0,106
explain ►
SELECT * 
FROM `admin_novinky` 
WHERE `lang`='cs' 
ORDER BY `pridano` DESC 
limit 2
#row id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
0 1 SIMPLE admin_novinky ALL 49 Using where; Using filesort
models/Web.php:106
2mysql/0
0,225
explain ►
SELECT * 
FROM `admin_fotogalerie` 
WHERE `id`=11
#row id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
0 1 SIMPLE admin_fotogalerie const PRIMARY PRIMARY 4 const 1
models/Web.php:73
1mysql/0
0,188
explain ►
SELECT * 
FROM `admin_fotogalerie_obrazky` 
WHERE `galerie`=11 
ORDER By `razeni` ASC
#row id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
0 1 SIMPLE admin_fotogalerie_obrazky ALL 8 Using where; Using filesort
models/Web.php:74
4mysql/0
0,219
explain ►
SELECT `system_reference_lidi`.*,`system_reference_obrazky_lidi`.`obrazek` as obrazek 
FROM `system_reference_lidi`
LEFT JOIN (
SELECT * 
FROM `system_reference_obrazky_lidi` 
WHERE `system_reference_obrazky_lidi`.`razeni` < 1 AND `system_reference_obrazky_lidi`.`hlavni` = 0
 ) `system_reference_obrazky_lidi` ON `system_reference_lidi`.`id` =
`system_reference_obrazky_lidi`.`produkt`
WHERE `system_reference_lidi`.`lang`='cs' AND `system_reference_lidi`.`hlavni_stranka`=1 
GROUP By `system_reference_lidi`.`id` 
ORDER BY `id` DESC
#row id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
0 1 SIMPLE system_reference_lidi ALL 27 Using where; Using temporary; Using filesort
1 1 SIMPLE system_reference_obrazky_lidi ALL 28 Using where; Using join buffer (flat, BNL join)
models/Reference.php:48
9mysql/0
0,075
explain ►
SELECT `system_reference_lidi`.*,`system_reference_obrazky_lidi`.`obrazek` as obrazek 
FROM `system_reference_lidi`
LEFT JOIN (
SELECT * 
FROM `system_reference_obrazky_lidi` 
WHERE `system_reference_obrazky_lidi`.`razeni` < 1 AND `system_reference_obrazky_lidi`.`hlavni` = 0
 ) `system_reference_obrazky_lidi` ON `system_reference_lidi`.`id` =
`system_reference_obrazky_lidi`.`produkt`
WHERE `system_reference_lidi`.`lang`='cs' 
GROUP By `system_reference_lidi`.`id` 
ORDER BY `id` DESC
#row id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
0 1 SIMPLE system_reference_lidi ALL 27 Using where; Using temporary; Using filesort
1 1 SIMPLE system_reference_obrazky_lidi ALL 28 Using where; Using join buffer (flat, BNL join)
models/Reference.php:38
9mysql/0
0,200
explain ►
SELECT `system_reference`.*,`system_reference_obrazky`.`obrazek` as obrazek 
FROM `system_reference`
LEFT JOIN (
SELECT * 
FROM `system_reference_obrazky` 
WHERE `system_reference_obrazky`.`razeni` < 1 AND `system_reference_obrazky`.`hlavni` = 0
 ) `system_reference_obrazky` ON `system_reference`.`id` = `system_reference_obrazky`.`produkt`
WHERE `system_reference`.`lang`='cs' 
GROUP By `system_reference`.`id` 
ORDER BY `id` DESC
#row id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
0 1 SIMPLE system_reference ALL 84 Using where; Using temporary; Using filesort
1 1 SIMPLE system_reference_obrazky ALL 84 Using where; Using join buffer (flat, BNL join)
models/Produkty.php:58
28mysql/0
0,188
explain ►
SELECT `system_reference`.*,`system_reference_obrazky`.`obrazek` as obrazek 
FROM `system_reference`
LEFT JOIN (
SELECT * 
FROM `system_reference_obrazky` 
WHERE `system_reference_obrazky`.`razeni` < 1 AND `system_reference_obrazky`.`hlavni` = 0
 ) `system_reference_obrazky` ON `system_reference`.`id` = `system_reference_obrazky`.`produkt`
WHERE `system_reference`.`lang`='cs' 
GROUP By `system_reference`.`id` 
ORDER BY `id` DESC 
LIMIT 8
#row id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
0 1 SIMPLE system_reference ALL 84 Using where; Using temporary; Using filesort
1 1 SIMPLE system_reference_obrazky ALL 84 Using where; Using join buffer (flat, BNL join)
models/Produkty.php:44
8mysql/0
1,275
explain ►
SELECT `system_reference`.*,`system_reference_obrazky`.`obrazek` as obrazek 
FROM `system_reference`
LEFT JOIN (
SELECT * 
FROM `system_reference_obrazky` 
WHERE `system_reference_obrazky`.`razeni` < 1 AND `system_reference_obrazky`.`hlavni` = 0
 ) `system_reference_obrazky` ON `system_reference`.`id` = `system_reference_obrazky`.`produkt`
WHERE `system_reference`.`lang`='cs' 
GROUP By `system_reference`.`id` 
ORDER BY RAND() DESC 
LIMIT 4
#row id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
0 1 SIMPLE system_reference ALL 84 Using where; Using temporary; Using filesort
1 1 SIMPLE system_reference_obrazky ALL 84 Using where; Using join buffer (flat, BNL join)
models/Produkty.php:82
4mysql/0
0,226
explain ►
SELECT * 
FROM `admin_menu` 
WHERE `lang`='cs' AND `verejna`=1 
ORDER By `razeni` ASC
#row id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
0 1 SIMPLE admin_menu ALL 76 Using where; Using filesort
models/Web.php:81
17mysql/0
0,113
explain ►
SELECT * 
FROM `admin_menu` 
WHERE `lang`='cs' AND `verejna`=1 
ORDER By `razeni` ASC
#row id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
0 1 SIMPLE admin_menu ALL 76 Using where; Using filesort
models/Web.php:81
17mysql/0
¤ ×

Web:page

Parameter Value
uroven1 produkty
uroven2 reseni-pro-danove-poradce
uroven3 bmd-consult-poradci
uroven4 14-sprava-kancelare-danoveho-poradce
lang cs
news
NULL
uroven5
NULL
uroven6
NULL
uroven7
NULL
otevrit
NULL
link
NULL

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
no Route presenter = Web
action = page
lang = cs
uroven1 = 
NULL

uroven2 = 
NULL

no Route admin/<presenter>/<action>/ presenter = Login
action = default
module = app
no Route /newsletter presenter = Peebo
lang = cs
action = newsletter
no Route captcha/<key> presenter = Captcha
action = show
no Route /sitemap.xml presenter = Web
lang = cs
action = sitemap
no Route <lang [a-z]{2}>/novinka/<news>/ lang = cs
news = 
NULL

presenter = Web
action = news
no Route /demo/<product>/ lang = cs
product = 
NULL

presenter = Web
action = demo
no Route <lang [a-z]{2}>/static/<file>.html presenter = Web
lang = cs
action = static
no Route /cml/export.html presenter = Peebo
lang = cs
action = cml
yes Route [<lang [a-z]{2}>/][<uroven1>/][<uroven2>/][<uroven3>/][<uroven4>/][<uroven5>/][<uroven6>/][<uroven7>/]<otevrit [0-9]{1,10}>-<link>.html lang = cs
news = 
NULL

uroven1 = 
NULL

uroven2 = 
NULL

uroven3 = 
NULL

uroven4 = 
NULL

uroven5 = 
NULL

uroven6 = 
NULL

uroven7 = 
NULL

otevrit = 
NULL

link = 
NULL

presenter = Web
action = page
Web:page
uroven1 = produkty
uroven2 = reseni-pro-danove-poradce
uroven3 = bmd-consult-poradci
uroven4 = 14-sprava-kancelare-danoveho-poradce
lang = cs
news = 
NULL

uroven5 = 
NULL

uroven6 = 
NULL

uroven7 = 
NULL

otevrit = 
NULL

link = 
NULL

¤ ×